OX-EN SteakhouseHvem er vi?

  • Slider IMG3
  • Slider IMG6
  • Slider IMG1
  • Slider IMG4
  • Slider IMG2
  • Slider IMG5
Bygningen, hvor vi har glæden af at kunne byde Dem velkommen til OX-EN Steakhouse, stammer helt tilbage fra 1761, hvor den blev bygget af en Hr. Peter Reepschlager, næsten som vi kender ejendommen i dag. Fra 1769 til 1840 blev ejendommen købt og solgt et par gange, men hvad den konkret blev benyttet til, andet end beboelse, melder historien ikke noget om. Den 3. december 1840 blev ejendommen solgt til en købmand, Hr. Asmus Bune, der åbnede en lille købmandsforretning i en del af stueetagen.

Indtil den 17. april 1846 ejede og bestyrede han "købmandsgården", hvor den blev opkøbt af Hr. Jørgen Clausen og dennes hustru Anne Marie Fangel. De førte i mange år købmandsgården videre. Men da Hr. Jørgen Clausen den 12. juli 1863 omkom ved en frygtelig drukneulykke, prøvede hans hustru alene at føre forretningen videre.
På grund af krigen mellem tyskland og Danmark i 1864, blev dette ikke let, og ejendommen blev derfor også beskadiget under bombardementerne.

Brogade 2 var dog en af de ejendomme, der hurtig blev genopbygget, og i 1868 blev ejendommen igen solgt, denne gang til en tømrermester Hr. Arne Petersen. Ejendommen blev efterfølgende endnu en gang solgt, nemlig den 17. August 1888, da en pastor Hr. Sophus Holger Clausen købte den. Hvad der efterfølgende skete er gætterier, men i 1894 under den tyske besættelse, blev der dog søgt og givet tilladelse til en gennemgående renovering af ejendommen.

Stueetagen i ejendommen har igennem tiden huset mange forskellige forretninger.
Omkring 1960 åbner blandt andet en tobakshandler, Hr. Peter Johansen sin butik i ejendommen og den eksisterede helt frem til 1985. Ejendommen var tidligere delt op i 2-3 mindre lejemål og er først for 12 år siden blevet lagt sammen til et stort lejemål. Dette skete da restaurant Tortilla Flats udvidede og overtog hele stueetagen i 1991. Efter en gennemgående renovering i efteråret 2003 blev lokalerne hjemsted for OX-EN Steakhouse.
Den daglige ledelse består af Anja og Morten Aa. Adam Hansen som også driver Vollerup Kro


 

The building, where we have the joy of welcomming you to OX-EN Steakhouse was built in 1761, by a Mr. Peter Reepschlager, almost as we know it from today. From 1769 to 1840 the property was purchased and sold a few times, but what it actually was used for other than residential, the story doesn't tell. On the 3 of December 1840 the property was sold to a grocer Mr. Asmus Bune, who opened a small grocery shop in a part of ground floor.

Until 17th of April 1846 Mr. Asmus Bune, owned and managed his grocery Shop where it was bought by Mr. Jorgen Clausen and his wife Anne Marie Fangel. For many years they had the grocery shop. But when Mr. Jorgen Clausen, died in a horrible drowning accident on the 12th of July 1863 his wife tried, on her own, to keep the grosery shop. Because of the war between Germany and Denmark in 1864, this was not easy, and the property was damaged during the bombing.

Brogade 2 was one of the buildings which were rapidly rebuilt and in 1868 the property was sold again, this time for a carpenter Mr. Arne Petersen. The Property was once again sold on the 17th of August 1888 to the priest, Mr. Holger Sophus Clausen. What subsequently happened is guesswork, but in 1894, during the German occupation, permission for a thorough renovation of the property was given.

The ground floor has throogh the years been home for many different stores.

Around 1960, among other things, opens a tobacconist, Mr. Peter Johansen his shop in the building and it existed up until 1985. The property was formerly divided into 2-3 small leases at a time. In 1991 the whole ground floor was formed into a large lease. This happened when restaurant Tortilla Flats expanded and took over in 1991.

After a thorough renovation in autumn 2003, the premises is now home of OX-EN Steakhouse
The daily management consists of Anja and Morten Aa. Adam Hansen

ReservationKlik - Bestil bord

En oplevelse ud over det sædvanlige. Store bøffer til fornuftige priser.

Det perfekte sted for en romantisk middag - det er bestemt ikke sidste gang vi har spiser her.

Best Steakhouse in Sønderborg and very friendly staff - worth a visit!

Endelig en restaurant der forstår - medium/rare.

Lever fuldt op til sit navn - konceptet er unikt - og maden er i høj klasse.

Bestil bord

Åbningstider

Mandag - Lørdag: 17:30 - 23:00
Søndag: Lukket
Køkkenet lukker alle dage kl. 22:00
(På stille aftener tillader vi os at lukke før kl. 22:00)